Úvodní stránka Tipy a rady Čistění škrticí klapky. Údržba, na kterou se často zapomíná

Čistění škrticí klapky. Údržba, na kterou se často zapomíná

Škrticí klapka otevírá nebo uzavírá průtok potrubím, a tím reguluje množství nasávané směsi do motoru. Bývá ovládána plynovým pedálem. Z důvodu pneumatických ztrát, které snižují výkon motoru, se využívá technologie s proměnlivým časováním ventilů. Tento systém používá například automobilka BMW pod názvem Valvetronic.

Škrticí klapka není až tak bezproblémová součástka automobilu. Nejčastější závadou je právě zanesení, viz obrázek.

Elektrická nebo mechanická?

Ale vraťme se k samotné klapce, ty mohou být mechanické nebo elektrické. Mechanické jsou přímo ovládané lankem plynového pedálu. Od nich se ale postupně ustupuje, což je škoda. Lankem ovládaná klapka se považuje za spolehlivou a méně problematickou na údržbu.

Elektrická klapka je o poznání složitější. Klapku ovládá řídicí jednotka a říká servomotorku, o kolik se má s elektrickou klapkou otočit. Určuje i průtok nasávané směsi - zpětná vazba nastává přes potenciometr a tu opět vyhodnotí řídící jednotka. Tento systém se označuje jako e-gas nebo drive-by-wire a je běžný u všech novějších aut.

 Zanesená škrticí klapka způsobuje:

  • škubáním při rozjezdu, při řazení nebo při zapínání a vypínání klimatizace
  • kolísání volnoběhu, při sundání nohy z plynového pedálu otáčky pomalu klesají
  • “hlcení” motoru při prudkém přidání plynu

Nečistoty ve škrticí klapce nepocházejí zvenčí. Do sání je zpravidla vyveden systém recirkulace výfukových plynů (EGR) a také odsávání olejových par z motoru. Oba tyto systémy jsou zdrojem nečistot vzniklého smísením oleje s karbonem. Usazuje se na stěnách tělesa škrticí klapky, v sacím potrubí a v kanálech hlavy válců. Celá situace během provozu dospěje až do okamžiku, kdy výkon motoru klesne natolik, že to řidič zaznamená. Někdy nečistoty dokonce brání škrticí klapce, aby se správně otáčela, což vede k chybové hlášce.

A jak klapku vyčistit?

Pokud není příliš zanesená, tak lze použít sprej, který uvolní nečistoty ve škrticí klapce. Druhá, o něco složitější varianta, doporučuje vymontovat škrticí klapku a kompletně ji vyčistit. Běžný uživatel by to měl bez problémů zvládnout – jedná se jen o povolení 4 šroubů, několika hadic a jednoho až třech konektorů. Při čištění klapky musíme dávat pozor, abychom ji nenamočili do čističe. Kapalina by mohla natéct do motorku a elektroniky, a následně vše poškodit.

Pro lepší představu připojujeme video, které by vám mělo pomoci při demontáži a zpětné montáži.

silně znečištěná klapka

V případě, že je klapka silně znečištěna, je nutné udělat reset adaptačních hodnot řídící klapky v ECU motoru. Nečistoty, které se ukládají na stěnách tělesa klapky a na hraně klapky samotné, totiž zmenšují průřez mezery mezi škrticí klapkou a stěnou tělesa. Pokud za provozu auta řídící jednotka zjistí, že není možné se současným nastavením škrtící klapky dosáhnout předem zadaných volnoběžných otáček, určí řídící jednotka nastavení nové, tedy vypočte nový úhel škrticí klapky ve volnoběhu a nastaví klapce nový “doraz”.

Náprava spočívá ve smazání adaptačních dat v řídící jednotce. Řídící jednotka motoru má – zjednodušeně řečeno – dvě paměti. Trvalou paměť s “pevnými” hodnotami, které tam založil výrobce motoru a nejde je bez dalšího editovat ani smazat, a dočasnou paměť s hodnotami, které se tvoří až během provozu vozidla podle provozní situace. K těm právě patří korekce volnoběžného úhlu škricí klapky. Možnosti resetu se u jednotlivých aut liší. U některých aut lze vyvolat učení klapky nebo smazat její adaptační hodnoty. K tomu musíme mít nějaký software a hardware schopný komunikace s řídícím systémem auta.

Pro smazání veškerých “měkkých” dat obyčejně funguje tento postup: Odpojíme ( – ) pól baterie, sešlápneme brzdový pedál (tím se vybije zbytkový náboj v elektrické soustavě) a necháme auto asi jednu hodinu stát. Pak připojíme baterii, zapneme klíček a počkáme ca 30 s. Z motoru se může ozývat cvakání, to se motor snaží “naučit” škrticí klapku a najíždí s ní do krajních poloh. Když cvakání ustane, nastartujeme motor a necháme ho běžet ve volnoběhu až do dosažení provozní teploty. Volnoběh bude různě kolísat a postupně by se měl ustálit na nějakých 750-850 rpm. Plné obnovení adaptačních dat nastane během ca 500 km provozu, podle stylu jízdy. Pokud se nepovede nastavení klapky resetovat žádným způsobem, navštivte servis.

Tento postup je nutné dělat pouze v případě, že máte klapku silně znečištěnou. Když při každých 30 000 km vezmete do ruky sprej a klapku vyčistíte, nebudete muset řešit problém resetu a demontáž klapky.

 


Copyright © 2019 CGA autodíly s.r.o., Created by Beneš & Michl